فکر کرده من باهاش اشتی میکنم بعد از این همه سال :-)  

میدونه من عاشق بارونم

فکر میکنه اگر زمانی که من سر پست جلوی دژبانی پادگان هستم و شروع کنه به بارون زدن

از اون بارونایی که من عاشقشم و میمیرم که زیرش خیس بشم

راضی میشم و باهاش اشتی میکنم

هه

اره ساده ام اما خر نیستم :)

خدا رو میگم

من باهاش اشتی نمیکنم

من با یه بارون و راضی نمیشم

انسان های بزرگ دو دل دارند :
دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که
می خندد و   آشکار است …

 

:stars: :stars:   :stars:   :stars:  

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم

در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .

تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .

هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ

بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو

هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،

مــے ارزد

:stars: :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

نـﮧ تـو نمیـבانــے

   هـچڪـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرام

      בر בلـم چـه میـگذرב…

  نمـے בانـے

 ڪسـے نمـے בانـב

  ایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرام

 

  چـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪرבه اسـت 

:stars: :stars:   :stars:   :stars:  

 

 

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

مرد هم قلب دارد …

فقط صدایش، یواش تر از صدای قلب یک زن است!

مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند!

شاید ندیده باشی؛

اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند!

هر وقت زن بودنت را میبیند؛

 سینه اش را به جلو میدهد،صدایش را کلفت تر میکند

تا مبادا…

لرزش دست هایش را ببینی !

مرد که باشی …

دوست داری … از نگاه یک زن مرد باشی …!

نه بخاطر زورِ بازوها !

مثل تو دلتنگ میشود …

ولی گریه نمیکند!

بچه میشود … بهانه میگیرد… تو این هارا خوب میدانی!

تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد،تا موهایش را نوازش کنی …

دوست دارد بدنت را بو کند…عاشق بویِ موهایت است!

 بیشتر از تو به آغوش نیاز دارد …

چون وقت تنهاهی،خاطره ی تو او را امیدوار میکند به همه ی دنیا!

تا برای خوشبختیت …

لبخندت …

آرامشت …

تلاش کند!

او مرد بودنش را مدیون زن بودنت است!

فقط تو این هارو میفهمی …

با زن بودنت ….!

نمیدونم چمه