یه آرزو کن…

اصلا حرفی برای گفتن ندارم

فقط دلم میخواد خود خدا ظهور کنه بزنم توی گوشش

بپرسم عدالتت اینه؟؟

اگر گفت اون دنیا براش جبران میکنم

بهش میگم نقد رو ول کردی وعده ی نسیه میدی؟؟

همین الانشم اونایی که پول دارن ، دارن با پولشون بهشتو میخرن :)