ادامه رو لارم نیست بخونید

از اون هایی هست که واسه خودم نوشتم و واسه کسی سودی نداره

فقط واسه اینه که به خودم بگم حرف هامو به یکی گفتم و یکی هم شنیده

... ادامه

این عید ها دیگر مثل سابق پر هیجان و پر از شادی نیست

همه تکراری شده اند

شاید یک روز رسد که عید دیگر تکراری نباشد

عیدتون مبارک :heart2:  

امروز خاصه چون من میخوام که خاص باشه :yes:  

چرا؟؟

چون بهم خیلیییییییییی خوش گذشت و خوش هم خواهد گذشت البته با وجود اینکه دیشب کما زده بودم :Heart1:  

(کما زدن = بی حالی و دپرسی  :scratch: )

همین

فقط خواستم بدونید :lol2: