بعضی وقتا ، بعضی چیزها واسه حسرته درحالی که نزدیکترین نفر توی زندگی بهت؛ از اون چیز دل زده شده

بعضی وقتا به خودت میگی چرا اون باید داشته باشه و من نه

همه میگن حکمت خداست و این حرفا

اما من میگم نه

بفرض شما فک کن…

اونی که پول داره میره بهشت

چرا؟؟؟

نماز و روزه ی نخونده و نگرفته رو با پول میخره

قراره گناهاش با صدقه و خیریه از بین بره و برعکس بشه ثواب

اما من و تویی که نداریم فقط گناه

بهشت و جهنم هم دیگه پولی شده

حسرت خیلی چیزا به دلت میمونه

این متن ادامه دارد…