کلافه ام…

روزهاست که در تنهای ام، گم شده ام…

دیگر من، منِ سابق نیستم…

مثل قبل ، پر از هیجان نیستم…

پر از شیطنت نیستم…

انگار منتظر چیزی هستم که مقرر شده هیچوقت اتفاق نیفته…

... اگر حوصله ندارید، نخونید

اصلا دیگه حسش نیست :)

فکرم درگیره

اعصابم خورده

حالم خرابه

فقط لبام خندونه

مگه من چند کاره ـم؟؟؟ :)

 

:stars: :stars: :stars: :stars: :stars: :stars: :stars:

was once sad and lonely,
Having nobody to comfort me,
So I wore a mask that always smiled,
To hide my feelings behind a lie.

Before long, I had many friends;
With my mask, I was one of them.
But deep inside I still felt empty,
Like I was missing a part of me.

Nobody could hear my cries at night,
For I designed my mask to hide the lies.
Nobody could see the pain I was feeling,
For I designed my mask to be laughing.

Behind all the smiles were the tears
And behind all the comfort were the fears.
Everything you think you see
Wasn’t everything there was to me.

Day by day
I was slowly dying.
I couldn’t go on,
There was something missing..

Until now I’m still searching
For the thing that’ll stop my crying,
For someone who’ll erase my fears,
For the person who’ll wipe my tears.

But till then, I’ll keep on smiling.
Hiding behind this mask I’m wearing.
Hoping one day I can smile,
Till then, I’ll be here…waiting.

Source: http://www.familyfriendpoems.com/poem/my-mask-that-always-smiled

 
 

 

سلام اینجانب مینا هستم یه عدد بچه

یواشکی و به دور از چشم امید میخوام براش یه پستِ کوچولوی غافلگیر کننده بزارم :kiss:   :hmm:   :laf:   :Heart1:   :heart2:  

باشد که یک نفر ببینه و از گِردِ امید من پراکنده بشه :devil:  

هوا را هر چقدر نفس بکشی …
باز هم برای کشیدنش…
بال بال میزنی!!!
مثل تو…
هر چقدر که باشی…
باز باید باشی!
میفهمی چه میگویم ؟؟؟؟
بودنت مهم است…!!!!

 

:stars: :stars:    :stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

امید:

When I feel Alone :heart2:

You r In My mind

When I Say “i miss you”

I really Missed You

when I say ” You”

I Really Mean You

and You Know Who I’m Talking About :heart2:  

  :Heart1: :cry:


فردا میام به همه سر میزنم :rose2:  

مردشور هرچی ادم زبون نفهم و کار نابَلَده رو ببرن

خاک دو عالم توی سرشون که بخاطر اینکه هیچی حالیشون نیست به چیزای الکی گیر میدن و میخوان مشکل رو بندازن تقصیر یکی دیگه

گوساله های نفهم

بدتر از اونا، یه مشت بی سواد دیگه که میان این ادما رو میزارن سر کار و یه پست بهشون میده

اگر حوصله دارید بدونید جریان چیه بیاید ادامه

... بیاید اینجا

سلاااااااااامم به همگــــــــــــــــــــــــــــی :grnstr:   :bye:  

خوب و خوش هستید ؟؟ :yahoo:   :rose:  

بازم اومدم که از یک تفریح سالم که در این دو روز انجام شد براتون بنویسم :mail:   :laf:   :yahoo:  

فکر کنم مثل همیشه بازم مطلب طولانی و مطمئنا پر عکسی میشه پس… :laf:  

... بیاید اینجا