باز هم یه روزِ خسته کننده ی دیگه

باز هم تنهایی های کلافه کننده ی همیشگی

تنها من هستم و یه دنیا حرف  که بعد از نبودت در دلم تلنبار شده

مثل دیوونه ها با خودم حرف میزنم و توی خیالات خودم غرق میشم

کسی از حال دلم خبر نداره

... نمایش ادامه

 

This content is password protected. To view it please enter your password below: