مرد

مرد هم قلب دارد …

فقط صدایش، یواش تر از صدای قلب یک زن است!

مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند!

شاید ندیده باشی؛

اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند!

هر وقت زن بودنت را میبیند؛

 سینه اش را به جلو میدهد،صدایش را کلفت تر میکند

تا مبادا…

لرزش دست هایش را ببینی !

مرد که باشی …

دوست داری … از نگاه یک زن مرد باشی …!

نه بخاطر زورِ بازوها !

مثل تو دلتنگ میشود …

ولی گریه نمیکند!

بچه میشود … بهانه میگیرد… تو این هارا خوب میدانی!

تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد،تا موهایش را نوازش کنی …

دوست دارد بدنت را بو کند…عاشق بویِ موهایت است!

 بیشتر از تو به آغوش نیاز دارد …

چون وقت تنهاهی،خاطره ی تو او را امیدوار میکند به همه ی دنیا!

تا برای خوشبختیت …

لبخندت …

آرامشت …

تلاش کند!

او مرد بودنش را مدیون زن بودنت است!

فقط تو این هارو میفهمی …

با زن بودنت ….!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:lol: 
:heart2: 
:rain: 
:wow: 
:swr: 
:rose2: 
:bye: 
:scratch: 
:good: 
:yahoo: 
:negative: 
:wacko: 
B-) 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:grnstr: 
:gaah: 
:rose: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:laf: 
:unsure: 
;-) 
:Heart1: 
:devil: 
:stars: 
:spchls: 
:kiss: 
:hmm: 
:lol2: