شبانه های مرا میشود سحر باشی؟؟

 


خیاٰلےٰ‌نیسْتْ🍂
دیگَرْدَردْهاٰیمْ‌راٰنمےٰ‌گویَم
بهِ‌روےٰ‌دَردْهاےِکُهنهِ‌امْ
تَشدیدبگذاریدْ.. :)🍃

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
این آدم ها
رفتنت را ندیده اند !
وگرنه غروبِ جمعه
در حدِ این حرف ها نیست …

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
نیمه شب
صدای نفست می آید
برمی گردم سمتِ تو
” آب می خواهی؟ “

چه خیال ها می کنم
مَگر تاریکی آب می خورد!

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
تو
 میرفتی
 و  من  نگاه میکردم

     هرگز این همه
مرگ..

یکجا  ندیده  بودم !!!

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
تمام ترسم از این است

که یک شب

بخواهی که به خوابم بیایی و من

همچنان به یادت

بیدار نشسته باشم … !
 
:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
مرگ هرشب با من تا تخت خواب مى آيد
خاطره اى را كنارم ميخواباند
و ميرود
صبح كه مى شود
از كشتنم صرف نظر ميكند

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
میگـَن بخـند یآدِتـ میره
نمیـدونـن
 مـن تـ ـو اوجـ ـھ قهقهـ هآمـ
بغضــم میگیره

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
تلــخ یعـنـــے…

تــــو نبـــآشــــے و مـــــن…

دردامــــــــــو روے دیــــوار…

مجازے بنویسم…✍😔


:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
بیـا باقـی مانـده ام را

بـا خـودت ببـر

تنـها شـده ام…

آنقدر تنـها ڪه

ادامـه اے نـدارم…

:stars:   :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

┇عــ₯ــشـــق تـامــرزمــرگ┇:
🔶🔸
دلتنگ که شدی
برای دو نفر چای بریز!
سهم خودت را بنوش…
و بگذار سهم من
به عادت همیشگی اش
از دهن بیفتد…!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:lol: 
:heart2: 
:rain: 
:wow: 
:swr: 
:rose2: 
:bye: 
:scratch: 
:good: 
:yahoo: 
:negative: 
:wacko: 
B-) 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:grnstr: 
:gaah: 
:rose: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:laf: 
:unsure: 
;-) 
:Heart1: 
:devil: 
:stars: 
:spchls: 
:kiss: 
:hmm: 
:lol2: