هوای تو در سرم هست…

 

هنوز هوای تو در سرم هست

گاهی به سرم میزند دستهایت را بگیرم و خودمان را از میان این همه انسان فراری بدهم به نا کجا

ناکجایی که فقط من باشم و تو

دلم که هوای تو را میکند، تنها میتوانم شرمنده ی دلم شوم و بگویم که نیستی

بگویم در ان سوی فاصله ها ، گوشه ای نشستی و شاید به فکر هرکسی جز من

وگرنه این نیست که بفکرم بودی خودت را به من میرساندی؟؟؟

دلم هوای تو را کرده

مثل قایقی بی پارو که که دلش به گِل نشستن در ساحل ماسه ای گرم را میخواهد

به گِل نشستن منم نیست وقتی مقصد تو باشی

مهم نیست چه بر سرم خواهد امد وقتی بدانم مقصدم آغوش توست

[read more=”… نمایش ادامه” less=”بستن ادامه”]

کاش بدانی که چقدر مشتاق به در اغوش کشیدنت هستم اما هرگاه تو را میبینم می ترسم

نکند این اشتیاقم تنها از سمت من باشد

نکند تو را ناخواسته از خودم برنجانم و از این که هست تو را بیشتر از خودم دور کنم

کاش درکم میکردی

که چقدر به محبتِ تو احتیاج دارم

که چقدر به آغوش گرم تو محتاجم

دنیا برای من بود وقتی تو را در تاریکی شب در آغوش داشتم

یادت هست؟؟

تو را در اغووش میکشدم و چشمانت را می بستی و بوسه های من بود که بر گلویت مینشست

همه چیز خوب بود تا روزی که تو…

تا روزی که تو بی هیچ دلیلی تغییر کردی

حس کردم خودت را معشوقه ی من نمیدانی

همه چیز عوض شد

زندگی ام ، رنگ باخت

رنگین کمان را از روز های من محو کردی

خوب یادم می اید وقتی که گفتی کم آوردی

گفتی خسته شده ای و دل بریدی

مرا با دنیایی  از تمنای تو تنها گذاشتی

تنها، در میانه ی راهی که بعد تو روشنایی ای نداشت

راهی که قرارمان بر این بود  دست در دست یکدیگر و پا به پای هم تا به انتها قدم بزنیم

اما چه شد ؟؟؟

چه شد در نیمه ی راه ، از راه نا امید شدی؟؟

برایم انتها مهم نبود

در این مسیر تو برام مهم هستی

بغضی در گلویم هست

من هم از انتهای مسیر خبر ندارم

دست هایم را به سویت دراز کرده ام

با نگاهی که یه سوال نه بلکه بیشتر یه درخواست دارد:

” با من تا به انتها ادامه میدهی؟؟”

نگاهی که میخواهد به تو بگوید در اخرِ این راه، همه چیز خوب است تا تو را متقاعد به ادامه دادن کند

کاش با من ادامه دهی

دلم همان بوسه های همیشگی ات را میخواهد

همان به اغوش کشیدن های چند ثانیه ای

همان …(اسم)… قبلی که به من نشان میداد که دوسم دارم و من را زنده میکرد با احساساتش

wish u loves me  again as the same as Before and hold Me tight

then you say…

thats what you say to me and currently i dont know what should it be so why i have to wirte it down know and here when i dont even know whau you will say

i wish it be something that make me cry in happy :heart2:   :Heart1:  

 

اخرین کلام:

دلم حسرتی دارد به بزرگی تمام احساساستی که از من مخفی کردی :Heart1:  

 


[/read]

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:lol: 
:heart2: 
:rain: 
:wow: 
:swr: 
:rose2: 
:bye: 
:scratch: 
:good: 
:yahoo: 
:negative: 
:wacko: 
B-) 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:grnstr: 
:gaah: 
:rose: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:laf: 
:unsure: 
;-) 
:Heart1: 
:devil: 
:stars: 
:spchls: 
:kiss: 
:hmm: 
:lol2: