هوای تو در سرم هست…

 

هنوز هوای تو در سرم هست

گاهی به سرم میزند دستهایت را بگیرم و خودمان را از میان این همه انسان فراری بدهم به نا کجا

ناکجایی که فقط من باشم و تو

دلم که هوای تو را میکند، تنها میتوانم شرمنده ی دلم شوم و بگویم که نیستی

بگویم در ان سوی فاصله ها ، گوشه ای نشستی و شاید به فکر هرکسی جز من

وگرنه این نیست که بفکرم بودی خودت را به من میرساندی؟؟؟

دلم هوای تو را کرده

مثل قایقی بی پارو که که دلش به گِل نشستن در ساحل ماسه ای گرم را میخواهد

به گِل نشستن منم نیست وقتی مقصد تو باشی

مهم نیست چه بر سرم خواهد امد وقتی بدانم مقصدم آغوش توست

... نمایش ادامه

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:lol: 
:heart2: 
:rain: 
:wow: 
:swr: 
:rose2: 
:bye: 
:scratch: 
:good: 
:yahoo: 
:negative: 
:wacko: 
B-) 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:grnstr: 
:gaah: 
:rose: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:laf: 
:unsure: 
;-) 
:Heart1: 
:devil: 
:stars: 
:spchls: 
:kiss: 
:hmm: 
:lol2: